บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

THE EXPERT IN AIR COMPRESSOR AND VACUUM PUMP SYSTEM

การติดตั้งระบบปั๊มจ่ายลม และจ่ายสุญญากาศ สำหรับโรงพยาบาล และงานอุตสาหกรรม ต้องการผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง เพราะสามารถส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงได้ถ้าขาดความชำนาญ

บริษัทเด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบปั๊มลม และระบบปั๊มสุญญากาศ ในโรงพยาบาลต่างๆมากกว่า 100 แห่ง และโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 40 โรงงาน ทั่วประเทศไทย

 

ภายใต้ ระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 13485

 

 

 ปั๊มลมแบบไม่ใช้น้ำมัน (Oil-Free Type)

 

 ปั๊มลมแบบใช้น้ำมัน (Oil-Lubricated Type)

 

ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump)

 

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ 

SHARE
SHARE